Atlasområdet

Atlasområdet omges av Sankt Eriksplan samt gatorna Torsgatan, Sankt Eriksgatan och Atlasmuren. Under senare delen av 1920-talet började bostäderna byggas och människor började flytta till området. Atlasområdet har fått sitt namn från det gamla bolaget AB Atlas och dess gator påminner starkt om det gamla industriområdet som en gång fanns där.

Atlasområdet markerat på karta
Atlasområdet